Una platja viva (2): L’evolució de la línia de costa

Les platges no sempre tenen la mateixa aparença, el seu aspecte varia en el temps depenent dels factors que condicionen l’erosió o la sedimentació dels materials que la formen. Aquest balanç implica respectivament l´ avenç o un retrocés de la superfície de les platges. Així , una platja, a més d’un espai de lleure o d’un sistema natural, es pot considerar com un element de protecció del litoral.

La variació del traçat de la línia de costa ve donada pel balanç entre les pèrdues i els guanys de sorres. El seu valor final és fruit de l´equilibri dinàmic entre els agents constructius producte dels aportació de sediments a través del cicle geològic extern i els agents destructius conseqüència sobretot de l’onatge, dels temporals i de la pròpia activitat humana.

maresme

La intensa ocupació de la façana litoral provoca problemes en el manteniment de les infraestructures costaneres. Tram de costa a Arenys de mar ocupat per la carretera N-2 i la via del tren

El desgast i la pèrdua dels materials continentals i el seu transport a través dels rius i rieres fins a la seva desembocadura és el procés pel qual la línia de costa es va farcint de materials que acabaran dipositats a les platges. Un cop al mar, aquests materials són redistribuïts pel corrent de deriva litoral de manera paral.lela i en sentit sud. Aquesta circulació funciona talment com si es tractés d’una cinta transportadora de sorres. En el cas del Maresme, els sediments de la Tordera i les diverses rieres són dirigits en direcció SW. Aquest transport net està quantificat entre els 45000 m3/ any i els 83000 m3/any segons els autors.

cellula sedimentaria

Esquema del balanç sedimentari. Les entrades de sediment procedeixen fonamentalment de les aportacions fluvials (La Tordera i rieres), del transport transversal i de les regeneracions “artificials” de platges. Les pèrdues es deuen al transport transversal, al pas dels sediments dels límits de la cèl•lula i a les extraccions de sorra per transvasament (by pass). (Font: Guillén, Serra , Durán i Simarro. Atzavara nº 23)

Els sediments es van dipositant a mesura que troben algun obstacle que els impedeixi seguir el seu moviment. Això passa per exemple, en el cap que forma la , formant-se les platges de Calella, de Pineda, de Santa Susanna i de Malgrat o bé quan troben obstacles artificials com ara les esculleres dels ports que fan que hi hagi acumulació de sediments a les àrees situades a llevant de les mateixes, com en el cas de la platja del Cavaió a Arenys de mar. Tant en una circumstància com en un altre, aquesta interrupció en la deriva litoral provoca problemes d’erosió a ponent de l’obstacle on pràcticament no hi arriben sediments. Es per tot això, que les platges del Baix Maresme, més allunyades a la Tordera i amb molts ports a llevant, tenen molts més problemes de regressió que no pas les de l´Alt Maresme.

FOTOAERIA

Una de les principals raons de la regressió de platges al Maresme ha estat la construcció de ports amb les seves successives ampliacions que van interferint en el transport de sediments per deriva litoral.

L’onatge i els temporals també s’afegeixen a aquest procés dinàmic i els seus efectes son contraris segons la seva component sigui nord o sud. Els primers, situació de llevant, que al Maresme te normalment component NE, són menys abundants però força més intensos al llarg de l’any que no pas la situació de garbí que malgrat ser més freqüents són menys energètics. De forma simplificada, en les situacions de llevant, la sorra s’acumula al costat NE dels obstacles mentre que en les garbinades l’acumulació és al costat SW.

Santa Susanna. Destr

Els temporals ocasionen danys a la costa. En el cas del Maresme les situacions de llevant, malgrat ser menys freqüents, són els més energètics aportant el 73% de l’energia incident a la costa.

A aquests elements naturals s’hi sobreposen els efectes provocats per activitat humana com ara l’extracció d’aigua en els principals cursos fluvials que, redueix els sediments necessaris pel manteniment de les platges o bé la intensa urbanització que pateix la façana litoral ocupant, cada vegada més, l’espai que abans era reservat a les platges i substituint aquestes per vials de comunicació, ports, espigons, esculleres, passeigs marítims i d’altes edificacions.

En una situació normalitzada les aportacions sedimentàries tendirien a equilibrar les pèrdues per erosió, però el que realment està succeint a la costa de Maresme és que el balanç global és negatiu. Aquest fet obliga a curt termini a anar fent actuacions adreçades a la protecció de les infraestructures afectades, mentre que a mig i llarg termini caldrà  recuperar les aportacions de la Tordera i la naturalització de la costa. Ens hi va el futur de la comarca, però això és una altra històriademar.

16 pensaments sobre “Una platja viva (2): L’evolució de la línia de costa

 1. Sí Senyor!!! menys mal que algú en parla!! Durant anys s’ha construït ignorant aquest tema i la suma d’actuacions durant dècades ha canviat totalment el perfil submarí, obtenint un mar menys profund i més extens, ja que tot el que no s’acumula a la platja, segueix circulant cap a sud, però de forma paral·lela a la costa. Part d’aquesta dinàmica, com molt bé dius, és deguda als ports i als espigons. Obstacles que projecten interrumpeixen la circulació N-S per projectar les corrents (i la sorra) perpendicularment a la costa, obtenint, com deia, un mar menys profund i una plataforma litoral més àmplia. Espigons com el del marge dret de la tordera tampoc hi ajuden gaire. La sorra que hi pugui abocar la Tordera ja no surt enganxada a la costa, sinó que un dels majors aports de sorra que circula pel Maresme ja directament és projectada mar endins, no se la deixa començar a circular enganxada al trencant.

 2. Retroenllaç: S´Abanell, una platja a contracorrent | HISTÒRIESDEMAR

 3. Retroenllaç: Tornem-hi amb la draga!!! | HISTÒRIESDEMAR

 4. Retroenllaç: Domini públic? | HISTÒRIESDEMAR

 5. Retroenllaç: Després del temporal és quan… | HISTÒRIESDEMAR

 6. Retroenllaç: La garbinada d´inici d´any | HISTÒRIESDEMAR

 7. Retroenllaç: El delta menys delta | HISTÒRIESDEMAR

 8. Retroenllaç: #DiemNO | HISTÒRIESDEMAR

 9. Retroenllaç: Al Maresme, cada any llencem els diners al mar | HISTÒRIESDEMAR

 10. Retroenllaç: Les onades(II): perquè trenquen? | HISTÒRIESDEMAR

 11. Retroenllaç: On és la platja? On és!!!! | HISTÒRIESDEMAR

 12. Retroenllaç: On és la platja? On és!!!! | HISTÒRIESDEMAR

 13. Retroenllaç: Aquí no hay playa | HISTÒRIESDEMAR

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s